piektdiena, 2012. gada 6. jūlijs

Jes.54:5

Tavs Pestītājs ir Israēla Svētais, Viņu sauc par visas pasaules Dievu.