piektdiena, 2012. gada 6. jūlijs

1.Kor.12:3

Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā.