svētdiena, 2012. gada 1. jūlijs

Jes.47:13

Tu esi līdz apnikumam nopūlējusies daudzajās apspriedēs ar saviem daudzajiem padomniekiem.