svētdiena, 2012. gada 1. jūlijs

1.Kor.7:17

Tik katrs lai dzīvo tā, kā Tas Kungs tam piešķīris viņa daļu un kā Dievs kuru ir aicinājis.