pirmdiena, 2012. gada 4. jūnijs

5.Moz.6:11-12

Un, kad tu tad ēdīsi un būsi paēdis, tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu.