svētdiena, 2012. gada 3. jūnijs

1.Pēt.3:9

Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.