svētdiena, 2012. gada 10. jūnijs

2.Tim.1:10

Mūsu Pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju;