pirmdiena, 2012. gada 11. jūnijs

1.Sam.3:9

Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās!