piektdiena, 2012. gada 22. jūnijs

2.Sam.15:26

Redzi, še es esmu, lai Viņš man dara tā, kā tas Viņam pašam labi patīk!