ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs

1.Kor.1:18

Vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.