pirmdiena, 2012. gada 14. maijs

Joz.3:10

Jūs paši nomanīsit, ka dzīvais Dievs ir jūsu vidū.