pirmdiena, 2012. gada 14. maijs

Ap.d.4:33

Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem.