pirmdiena, 2012. gada 30. aprīlis

Ps.81:8

Kad tu nedienā piesauci Mani, Es tevi atbrīvoju.