pirmdiena, 2012. gada 30. aprīlis

Mk.4:40

Viņš uz tiem sacīja: "Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?"