pirmdiena, 2012. gada 23. aprīlis

Jņ.13:35

No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.