pirmdiena, 2012. gada 23. aprīlis

2.Moz.24:7

Visu, ko Tas Kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim.