svētdiena, 2012. gada 15. aprīlis

Jes.60:17

Es darīšu mieru par tavu valdītāju un taisnību par tavu uzraugu.