svētdiena, 2012. gada 15. aprīlis

2.Kor.4:15

Viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu.