piektdiena, 2012. gada 16. marts

Sal.pam.23:26

Dod man savu sirdi, mans dēls, un lai mani ceļi tavām acīm labi patīk!