ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

1.Kor.1:5

Ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā,