svētdiena, 2012. gada 12. februāris

Lk.2:46

Pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot.