svētdiena, 2011. gada 25. decembris

Lk.2:17

to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu.