pirmdiena, 2011. gada 26. decembris

5.Moz.1:17

Neuzlūkojiet neviena vaigu, kā mazo, tā lielo uzklausiet, nebīstieties ne no viena, jo tiesa pieder Dievam.