pirmdiena, 2011. gada 12. decembris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.