pirmdiena, 2011. gada 12. decembris

Jes.35:6

Ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.