trešdiena, 2011. gada 14. decembris

Ezr.3:11

Visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.