trešdiena, 2011. gada 14. decembris

1.Kor.3:11

Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.