svētdiena, 2011. gada 2. oktobris

Ps.94:15

Pie taisnības atgriezīsies Viņa tiesa, un Viņam sekos visi sirdī skaidrie.