svētdiena, 2011. gada 2. oktobris

Jēk.1:20

Cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.