trešdiena, 2011. gada 12. oktobris

Ebr.11:14, 16

Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Bet nu tie tiecas pēc labākas, tas ir, debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie Viņu sauc par savu Dievu, jo Viņš tiem sagatavojis pilsētu.