trešdiena, 2011. gada 12. oktobris

1.Lku.29:15

Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji Tavā priekšā kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības.