piektdiena, 2011. gada 19. augusts

Ps.102:26

Senlaikos Tu zemei pamatus esi licis, un debesis ir Tavu roku darbs.