piektdiena, 2011. gada 19. augusts

Ebr.11:3

Ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā.