piektdiena, 2011. gada 29. jūlijs

Sal.māc.12:14

Dievs pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns.