piektdiena, 2011. gada 29. jūlijs

Rom.2:6

Viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem.