svētdiena, 2011. gada 10. jūlijs

Rom.8:1

Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.