svētdiena, 2011. gada 10. jūlijs

Jes.3:13

Tas Kungs ceļas, lai darītu zināmu Savu sūdzību, lai spriestu tiesu pār tautām.