piektdiena, 2011. gada 8. jūlijs

Rom.7:19

Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.