piektdiena, 2011. gada 8. jūlijs

Ps.51:14

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!