piektdiena, 2011. gada 1. jūlijs

Mt.14:23

Viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt.