piektdiena, 2011. gada 1. jūlijs

Hab.2:20

Tas Kungs ir Savā svētajā namā. Lai visa pasaule klusē Viņa vaiga priekšā.