piektdiena, 2011. gada 22. jūlijs

Lk.1:46-47

Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju."