piektdiena, 2011. gada 22. jūlijs

Jes.41:16

Tu priecāsies ar To Kungu un leposies ar Israēla Svēto.