pirmdiena, 2011. gada 4. jūlijs

Ap.d.10:43

Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu.