pirmdiena, 2011. gada 4. jūlijs

Ec.39:7

Un Savu svēto Vārdu Es darīšu zināmu Savas Israēla tautas vidū.