svētdiena, 2011. gada 12. jūnijs

Ps.33:21

Par To Kungu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu.