svētdiena, 2011. gada 12. jūnijs

1.Tes.5:16-17

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.