piektdiena, 2011. gada 24. jūnijs

Mt.10:19

Kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā.