piektdiena, 2011. gada 24. jūnijs

2.Lku.16:9

Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.