trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs

Joēla 3:5

Izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.